Hermetikkemballasje er blant annet:

  • Hermetikkbokser
  • Leverposteibokser
  • Majones- og kaviartuber
  • Aluminiumsformer
  • Aluminiumsfolie
  • Telysholdere
  • Drikkebokser uten pant
  • Metallkorker

Viktig! Ikke legg annet metall enn hermetikkbokser og aliminiumsbokser/emballasje sammen med glassemballasje i dunken. Annet metall leveres som egen fraksjon på alle våre miljøtorg.

Hvordan levere

I januar 2013 innførte Iris en ny henteordning for glassemballasje og hermetikk hjemme hos husholdningene. Hermetikkboksene plasseres i dunken sammen med glassemballasje. Dunken hentes hver måned. I tillegg kan alle levere hermetikk eller metallemballasje gratis på alle Iris Miljøtorg.

Blir til nye produkter

All hermetikkemballasje blir smeltet om til nye produkter. Hermetikkboksene blir til nytt stål og aluminiumsproduktene blir smeltet om og brukt i produksjon av nye varer som f. eks stekepanner. 


Glass og metall kan gjenvinnes nærmest i det uendelige uten at kvaliteten blir dårligere. Når vi gjenvinner glass- og metallemballasje, sparer vi råvarer og bruker bare en brøkdel av energien som går med til produksjon av nytt glass og metall.

Dersom du er usikker hvor du skal kaste avfallet kan du gå inn på sortere.no og søke direkte på enkeltgjenstander og finne ut hvilke avfallsbeholder du skal benytte.