Eksempler på avfall

  • Aviser, ukeblader, og reklameblader
  • Bøker uten stiv perm
  • Melke- og juicekartonger
  • Pizzaesker
  • Emballasjekartong
  • Konvolutter
  • Bølgepapp.

Hvordan levere?

Papp og papir skal være rent og tørt når det legges i papirdunken. Drikkekartonger legges også løst i papirdunken.

Du kan også levere papir og papp gratis på alle våre miljøtorg.

Returkartonglotteriet

Ønsker du å være med i returkartonglotteriet, hvor du kan vinne premier på 100.000 kr og 10.000 kr? Du deltar enkelt ved å skylle med kaldt vann, brette, og pakke seks kartonger i en syvende. Skriv navn og telefonnummer på kubben og legg den løst i papirdunken


Viktig! Ikke samle opp drikkekartonger i plastposer.

Hva skjer med avfallet?

Når avfallet kommer til vårt anlegg på Vikan presses det i baller som senere gjenvinnes til ny papp eller nytt papir.

Dersom du er usikker hvor du skal kaste avfallet kan du gå inn på sortere.no og søke direkte på enkeltgjenstander og finne ut hvilke avfallsbeholder du skal benytte.