Du kan også levere papir og papp gratis på alle våre miljøtorg.

Når avfallet kommer til vårt anlegg på Vikan presses det i baller som senere gjenvinnes til ny papp eller nytt papir.

Eksempler på avfall

Aviser, ukeblader, reklameblader og bøker uten stiv perm. Annet som du kan levere som papp og papir er melk- og juicekartonger, pizzaesker, emballasjekartong, konvolutter og bølgepapp.

Hvordan levere?

Papp og papir skal være rent og tørt når det legges i papirdunken. Drikkekartonger legges også løst i papirdunken.

Returkartonglotteriet

Ønsker du å være med i returkartonglotteriet, hvor du kan vinne premier på 100.000 kr og 10.000 kr? Du deltar enkelt ved å skylle med kaldt vann, brette, og pakke seks kartonger i en syvende. Skriv navn og telefonnummer på kubben og legg den løst i papirdunken. 
Viktig! Ikke samle opp drikkekartonger i plastposer.

 

Dersom du er usikker hvor du skal kaste avfallet kan du gå inn på sortere.no og søke direkte på enkeltgjenstander og finne ut hvilke avfallsbeholder du skal benytte.