Dette avfallet blir sendt til materielgjenvinning etter at det er samlet inn og pakket om på Vikan. Det vil si at det blir brukt som råstoff i produksjonen av nye plastprodukter

Eksempler på plastavfall

Plastavfall er emballasje som: plastposer, plastfolie, plastflasker, plastkanner, plastbegre og plastbokser, flasker av plast, f.eks. sjampoflasker, kaffeposer, potetgullposer, ostepakker, rømmebegre, vaskemiddelflasker og bæreposer. 

OBS! Plast som ikke er emballasje som f.els leker, hagemøbler, bøtter, kjøkkenredskaper og hageslanger skal ikke leveres sammen med plastemballasjen, men kastes i restavfallet.

Hvordan levere

Plastemballasje legges løst i gjennomsiktige Iris-plastsekker. Plastemballasjen skal være rein, og blir ikke skitten emballasje rein ved å skylles i kaldt vann, kastes den i restavfallet. Plastemballasje som er tilgriset av matrester kastes også i restavfallet. 
Plastsekken settes frem til vei på riktig tømmedag for plastavfall.

Plastsekker får du kjøpt i ruller av 15 sekker hos din nærbutikk eller på Iris sine miljøtorg. 

Plastemballasjen presses sammen og fraktes med tog til store sorteringsanlegg i Sverige og Tyskland. Slike anlegg finnes ikke i Norge. Selv med lang frakt gir gjenvinning av plast en positiv miljøeffekt. 

På sorteringsanlegget blir plasten vasket, og sortert i forskjellige plasttyper. Plasttypene har ulike smeltepunkt og ulike egenskaper og kan derfor ikke gjenvinnes blandet. Plasttypene kvernes, smeltes ned og omformes til små pellets. Dette selges videre til fabrikker som bruker det i produksjon av nye plastprodukter. 

Plastemballasjen kan gjenvinnes til mange nyttige ting som takrenner, bæreposer, bildeler, stoler, blomsterpotter og avfallsbeholdere. Når disse produktene har gjort nytten sin, kan de gjenvinnes på nytt.

Plastemballasjen du sorterer erstatter dyrebare naturressurser. For hver kilo plast som gjenvinnes, sparer vi 2 kilo olje og 1 kilo CO2. I tillegg sparer vi energi ved materialgjenvinning av plast, hele 13,2 kwh per innsamlet kilo plastemballasje. 

Dersom du er usikker hvor du skal kaste avfallet kan du gå inn på sortere.no og søke direkte på enkeltgjenstander og finne ut hvilke avfallsbeholder du skal benytte.