Eksempler på avfall:

  • brukte støvsugerposer
  • bind og bleier
  • bøker med stiv perm
  • skittent papp og papir
  • isopor (store mengder isopor bør skal leveres direkte på ditt lokale miljøtorg)
  • lær og gummi
  • pensler, tusjer og penner
  • avkjølt aske
  • bomull, plaster og gasbind
  • hundeposer og kattesand. 

Viktig! Farlig avfall og elektrisk avfall skal ikke kastes sammen med restavfallet, men leveres gratis på nærmeste Iris Miljøtorg.

 

Hvordan levere?

Restavfall legges i vanlige bæreposer som knytes godt igjen og legges i restavfallsdunken. Større mengder restavfall kan du levere på nærmeste Iris Miljøtorg, eller du kan benytte deg av gulsekken.

 

Hva skjer med avfallet?

På Vikan kverner vi restavfallet og sender det til Sverige og Trondheim for energigjenvinning/forbrenning. Energien brukes til oppvarming av vann, som igjen brukes til oppvarming av boliger og næringsbygg. 

 

Hvis du er usikker på hvor du skal kaste avfallet kan du gå inn på sortere.no og søke direkte på enkeltgjenstander.