Eksempler på avfall

  • Brukte støvsugerposer
  • Bind og bleier
  • Bøker med stiv perm
  • Skittent papp og papir
  • Isopor (store mengder isopor bør skal leveres direkte på ditt lokale miljøtorg)
  • Lær og gummi
  • Pensler, tusjer og penner
  • Avkjølt aske
  • Bomull, plaster og gasbind
  • Hundeposer og kattesand. 

Viktig! Farlig avfall og elektrisk avfall skal ikke kastes sammen med restavfallet, men leveres gratis på nærmeste Iris Miljøtorg.

Elektrisk avfall kan også leveres tilbake til elektronikkforhandlere.

Hvordan levere?

Restavfall legges i vanlige bæreposer som knytes godt igjen og legges i restavfallsdunken. Større mengder restavfall kan leveres på nærmeste Iris Miljøtorg eller man kan benytte seg av gulsekken.

Dersom du er usikker hvor du skal kaste avfallet kan du gå inn på sortere.no og søke direkte på enkeltgjenstander og finne ut hvilke avfallsbeholder du skal benytte.

Hva skjer med avfallet?

På Vikan kverner vi restavfallet og sender det til Sverige og Trondheim for energigjenvinning, det vil si forbrenning. 
Energien brukes til oppvarming av vann, som igjen brukes til oppvarming av boliger og næringsbygg.