Hvordan levere trevirke

Trevirke kan leveres på alle Iris miljøtorg, unntatt Miljøtorg Bodø som følge av liten plass. PÅ milljøtorget sorteres det i to kategorier, trevirke og impregnert trevirke. Ved torget på Vikan og Fauske sorteres også ut ubehandlet trevirke (trevirke som ikke er malt eller lakket). 

Impregnert trevirke levere man gratis fordi dette er farlig avfall. Det er spesielt viktig at impregnert trevirke blir plassert i rett container.

 

Eksempler på avfall som er trevirke

 • tremøbler
 • bordkledning
 • reisverk
 • sponplater
 • finerplater
 • treverk med lakk, maling eller spiker

Trevirke er gratis å levere for husholdningskunder.

Eksempel på avfall som ikke er trevirke

Det kan være vanskelig å vurdere hva som er trevirke og hva som må kastes i restavfall. Her finner du en enkel liste over de avfallstypene vi får spørsmål om oftest. Hvis du er i tvil kan du søke på det enkelte produkte på sortere.no.

Dette er eksempler på avfall som kan fremstå som trevirke, men som på grunn av at det er sammensatt av flere ulike typer materialer må kastes som rest:

 • Laminat - dette gjelder alle typer
 • Baderomspanel
 • Plastbelagt trevirke
 • MDF- og HDF-veggplater - både de som er malte og de som er umalte
 • Asfaltplater 
 • Porøsplater 
 • Parkett med metalllist som ikke kan tas av

 

Er du i tvil om det du skal kaste er trevirke eller ikke? Spør av de ansatte på miljøtorget som du besøker og de veileder deg i hva som skal kastes hvor.

 

Hva skjer med avfallet?

Trevirke og ubehandlet trevirke blir kvernet til flis og energigjenvunnet i fjernvarmingsanlegget Keiseren som står på Rønvikjordene. Det vil si at det går til forbrenning og oppvarming av vann, som igjen brukes til oppvarming av boliger og næringsbygg i Bodø. Dette er en effektiv og god lokal gjenvinning av avfallet.

Hvis du er usikker på hvor du skal kaste avfallet kan du gå inn på sortere.no og søke direkte på enkeltgjenstander.