Det vil si at det går til forbrenning og oppvarming av vann, som igjen brukes til oppvarming av boliger og næringsbygg.  

Eksempler på avfall

Tremøbler, bordkledning, reisverk sponplater, finerplater, treverk med lakk og maling eller trevirke med spiker.

Hvordan levere

Trevirke kan leveres på alle Iris miljøtorg, unntatt Miljøtorg Bodø. 
På de fleste miljøtorgene blir det sortert i to kategorier, trevirke og impregnert trevirke. Ved torget på Vikan og Fauske sorteres også ut ubehandlet trevirke. Det vil si trevirke som ikke er malt eller lakket. 
Viktig! Hvis mengden er under en kubikk eller 180 kilo er det gratis for husholdningene å kvitte seg med blandet trevirke. Har man over en kubikk, eller 180 kilo, betales for alt som leveres i henhold til gjeldende prisliste. 

Impregnert trevirke levere man gratis fordi dette er farlig avfall. Det er spesielt viktig at impregnert trevirke, som behandles som farlig avfall, blir plassert i rett container. 

Dersom du er usikker på hvor du skal kaste avfallet kan du gå inn på sortere.no og søke direkte på enkeltgjenstander og finne ut hvilke avfallsbeholdere du skal benytte.