Det samme gjelder utenlandske vinduer produsert fram til 1989. Disse vinduene kan husholdninger levere gratis på våre miljøtorg. Det er viktig at glasset ikke løsnes fra ramma, men at vinduet leveres i sin helhet.