Det samme gjelder utenlandske vinduer produsert fram til 1979. Disse vinduene kan husholdninger levere gratis på våre miljøtorg. Det er viktig at vinduet eller glassdøra leveres i sin helhet. Unngå å knuse vinduet. 

 

Hvor finner jeg produksjonsår på vinduet?

I karmen på vinduet/glassdøra, på den blanke metallisten mellom glassene, skal det kunne leses av årstall for når vinduet ble produsert. Er du usikker, ta med vinduet i sin helhet til et av våre miljøtorg, så hjelper vi deg.

 

Disse vinduene inneholder miljøfarlige stoffer:

  • Norske vinduer produsert i tidsrommet 1965 -1975 og utenlandske vinduer med produksjonsår fram til 1979 inneholder Polyklorerte bifenyler (PCB).
  • Norske vinduer produsert mellom 1976 - 1989 og utenlandske vinduer mellom 1980 - 1989 inneholder Klorparafiner.