Det samme gjelder utenlandske vinduer produsert fram til 1989. Disse vinduene kan husholdninger levere gratis på våre miljøtorg. Det er viktig at glasset ikke løsnes fra ramma, men at vinduet eller glassdøra leveres i sin helhet.

 

Hvor finner jeg produksjonsår på vinduet?

I karmen på vinduet/glassdøra, på den blanke metallisten mellom glassene, skal det kunne leses av årstall for når vinduet ble produsert. Er du usikker, ta med vinduet i sin helhet til et av våre miljøtorg, så hjelper vi deg.

 

Disse vinduene inneholder miljøfarlige stoffer:

  • Norske vinduer produsert i tidsrommet 1965 -1975 og utenlandske vinduer med produksjonsår fram til 1979 inneholder Polyklorerte bifenyler (PCB).
  • Norske vinduer produsert mellom 1976 - 1989 og utenlandske vinduer mellom 1980 - 1989 inneholder Klorparafiner.