• Klær, sko og tekstiler

    Klær, sko og tekstiler

    Klær, sko og andre tekstiler blir tatt hånd om av UFF og sendt fra Vikan til sorteringsanlegg i Europa.