• Klær, sko og tekstiler

    Klær, sko og tekstiler

    Klær, sko og andre tekstiler blir tatt hånd om av U-landshjelp fra Folk til Folk (UFF) og sendes fra Vikan til sorteringsanlegg i Europa.