Alt kan leveres

Ikke sorter ut det beste, men lever alt du vil bli kvitt, også de du tror ikke kan brukes om igjen av andre.

  • Klær, sko og støvler
  • Alt av andre tekstiler som håndklær, gardiner, duker, sengetøy
  • Luer, votter, sjal, skjerf, vesker, bager og kosedyr.

Pakk alt inn i vanlige bæreposer eller plastsekker, og lever de på våre miljøtorg. 
Viktig! Alt av klær og tekstiler må være reint og tørt.

Sorteringsanlegg

U-landshjelp fra Folk til Folk (UFF) er en norsk forening som samler inn klær, sko og andre tekstiler i Norge og selger de videre til sorteringsanlegg i Europa. Overskuddet går til ulike bistandsprosjekter i Afrika og Asia.

UFF benytter fire sorteringsanlegg i Øst-Europa. To av disse drives av UFFs søsterorganisasjoner i Litauen og Estland, mens to drives kommersielt i Bulgaria og Slovakia.

Ressursutnyttelse

Hoveddelen av brukt tøy selges i bruktbutikker i nærmarkedene rundt sorteringsanleggene.
UFF har to bruktbutikker selv i Oslo, der de beste klærne som samles inn kommer tilbake til Norge etter sortering i utlandet.
UFF mener at sortering i Øst-Europa gir best ressursutnyttelse. Organisasjonen har opparbeidet seg god kontroll over hele verdikjeden.

Stor økning

I 2015 samlet UFF inn og solgte 8.707 tonn tekstiler. Veksten siden 2008 har vært over 80 prosent. 

Av tøyet som ble samlet inn i 2014 gikk:

                       80,0 prosent til ombruk.
                       16,3 prosent til materialgjenvinning.
                       3,7 prosent til energi.

41 prosent går til markedene i Europa, 27 prosent til Afrika, 31 prosent til Asia og noen få prosent til andre. Asia tar imot en stor andel av tøyet som går til materialgjenvinning.

U-hjelp

I 2015 genererte UFF gjennom innsamling og salg av det brukte tøyet 33,1 millioner kroner i støtte til bistandsprosjekter. Disse går i følge miljørapporten til UFF, uavkortet til miljø- og bistandsarbeid i Afrika og Asia. 50 prosent av UFFs bistand går til utdanningsprosjekter i Afrika og India. UNESCO har i en ny rapport berømmet UFFs lærerutdanning som spesielt ivaretar utdannelse av unge kvinner. 

Innsamling av klær, sko og andre tekstiler i regi av UFF bidro i 2015 til reduksjon i klimagasser med hele 43.400 tonn CO2.

Mer informasjon om UFFs tøyinnsamling og bistandsarbeid kan du lese på organisasjonens hjemmeside