Jorda for 2021 blir klar for salg etter 17. mai. Vi kommer med oppdatering når vi har eksakt dato. 

Du laster på selv, og et tilhengerlass kostet 190 kroner (inkludert mva) i 2020.

Bedrifter eller privatpersoner som ønsker større mengder jord, kan ta kontakt med Sture Wilmann tlf. 99583582/sw@iris-salten.no for nærmere avtale. 

Vær oppmerksom på at det kan forekomme glassbiter i blomstermixen, som skyldes at glass har havnet i matavfallet. 

Hvordan lages blomstermixen?

Matavfallet fra husholdninger og næringslivskunder i Salten blir kompostert på anlegget til Iris Produksjon på Vikan. Dette er Nord-Norges største komposteringsanlegg.

Avfallet som kommer inn til Iris blir forsortert før det havner i en stor maskin som foretar mekanisk sortering. Her blir blant annet plast skilt ut. Matavfallet blir kvernet og tilsatt vann, og kommer ut av maskinen som en bløt masse. For å oppnå struktur i massen som legges i ranker for kompostering, tilsettes kvernet hageavfall. Riktig temperatur sørger for at avfallet blir omdannet til jord. 

Den ferdige kompostjorden blir siktet og på grunn av det høye næringsinnholdet blir den blandet halvt om halvt med sand før den går ut som en utmerket blomstermix som egner seg godt til anlegging av plen og blomsterbed. 

Til høyre (under på mobil) finner du produktdatablad for blomstermix om du ønsker å lese mer om innhold og bruk.