Selskapet ble etablert i 2003, og er en videreføring av deler av den virksomheten som tidligere ble ivaretatt av Næringsmiddeltilsynet i Salten. 

Selskapets tjenester

Selskapet utfører analyserer mikrobiologiske, kjemiske og fysikalske parametre i alle former for næringsmidler, vann, jord, avfall og avløp, mm.
Selskapets skal gjennom sine laboratoriumstjenester dokumentere produktkvalitet, hygiene og sikkerhet. For bedrifter er det mulig å be om prøveprogram som er tilpasset bedrfitens størrelse og form for produksjon.

Virksomhetsområde

Labora eies av Iris Salten IKS (98 %) og Universitetet i Nordland (2 %), og har som klart mål å konkurrere om oppdrag utenfor Salten, både i det private og i det offentlige markedet. Selskapet har i dag næringslivskunder fra Trøndelag-grensen i sør, til Nord-Troms i nord.
Selskapet er en godkjent FoU-bedrift innen SkatteFUNN-ordningen.

Kunder

Laboras kunder blant annet vannverkseiere, helseinstitusjoner, barnehager og skoler, næringsmiddelbedrifter, restauranter og storkjøkken, fiskeri- og havbruksbedrifter og forskningsinstitusjoner.

Styret/daglig leder

Følgende personer utgjør styret i Labora AS: Leif Magne Hjelseng, styrets leder, Bjørn Ove Moum, Bjørnar Skjemstad (ansatterepresentant), Ellisiv Løvold og Mariann Meby.
Daglig leder i Labora er Karianne Jakobsen.