Iris produksjon håndterer alt avfall som kommer inn til anlegget på Vikan. Her blir det videreforedlet og gjenvunnet.
Vi kan tilby et lærlingeløp i et godt arbeidsmiljø med flotte kolleger. Er du interessert er det bare å sende en søknad med CV til produksjonssjef Bjørn Tore Navjord, bjorn.tore.navjord@iris-salten.no.

Søknadsfrist 20. juli

Merk søknaden. Lærlingeplass.