Vi søker deg som liker operativt og administrativt arbeid, og som er komfortabel med å ha travle dager. Du er en tydelig, trygg og robust lagspiller med glimt i øyet, du er ryddig og fleksibel og kan håndtere å ha mange baller i luften. 
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ansvar

I stillingen inngår ansvar for optimal produksjon i hele avdelingen, mottak, behandling og opplasting av avfall for uttransport.
Dette innebærer planlegging og daglig organisering og oppfølging av personell og driftsoperasjoner, og tett samarbeid med øvrige avdelingsledere, ledelse og ansatte i selskapet.
Stillingen inngår i selskapets ledergruppe, og er definert som ledende eller særlig uavhengig, ihht Arbeidsmiljøloven § 10-12, og har dermed ikke overtidsgodtgjørelse.

Arbeidsoppgaver

Avdelingsleder skal påse at HMS- og kvalitetskrav ivaretas. Herunder sikre at rutiner og driftsoperasjoner gjennomføres ihht interne prosedyrer og gjeldende myndighetskrav, og ha ansvar for at mottakskontroll blir gjennomført opp mot dokumentasjon fra vekt. Videre skal avdelingslederen:

  • Ivareta kommunikasjon med ansatte, kunder, leverandører og sjåfører (intern og ekstern)
  • Planlegge, bestille og følge opp transport, service, utstyr og deler mv. i eget produksjonsområde
  • Sikre vedlikehold og renhold av utstyr
  • Løpende kontroll med varelager i eget produksjonsområde
  • Administrativt arbeid som følger av ansvarsområdet, herunder timeregistrering, enkel rapportering, deklarasjoner og dokumentasjon av avvik.
  • Det må forventes endring i arbeidsoppgavene ved behov eller ved endring i drift.
  • Stillingen inngår i selskapets industrivern.

Kvalifikasjoner

Søker må inneha førerkort Kl BE og maskinførerbevis for gravemaskin og hjullaster, og erfaring fra maskinkjøring.
Det er ønskelig at den som tilsettes har eller kan tilegne seg førerkort Kl C.
Det er nødvendig med grunnleggende dataferdigheter.

Kompetanse på farlig avfall

Det er et krav at den som ansettes har eller kan tilegne seg godkjent fagkompetanse som Sikkerhetsrådgiver.

Arbeidstid og søknadsfrist

Arbeidstid er i hovedsak på dagtid mellom 08.00 og 15.30. I særlige arbeidsintensive perioder vil det være arbeid utenom ordinærtid.

Avdelingslederen rapporterer til produksjonssjef.
Tiltredelse etter avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Bjørn Tore Navjord på telefon 47 81 26 97 eller e-post btn@iris-salten.no

Søknadsfrist: torsdag 25.november 2021. Søknad med CV sendes på e-post til btn@iris-salten.no

Om selskapet

Iris Produksjon drifter Vikan Avfallsmottak og deponiet på Vikan, og håndterer alt avfall som hentes inn fra husholdninger og næringsliv gjennom Iris-konsernet. 

Selskapet er 100% eid av Iris Salten IKS.

Forretningsideen er å motta, behandle og avsette avfall med effektiv og nyskapende løsninger slik at selskapet kan strekke seg etter visjonene om å være Nord-Norges fremste produksjonsbedrift på resirkulering av avfall.

Med miljø og kvalitet i fokus jobber Iris Produksjon kontinuerlig med å hente ut og bearbeide ressurser i avfall på best mulig måte. Forretningsideen er å motta, behandle og avsette avfall med effektiv og nyskapende løsninger. Selskapet har blant annet nullutslipp-avfallsanlegg, solid kompetanse på avfall og innovativ avfallshåndtering som satsingsområder.  

Iris-selskapene er ISO-sertifisert siden 2009.
Gjeldende standarder er:

  • NS-EN ISO 9001:2015 (Kvalitet)
  • NS-EN ISO 14001:2015 (Miljø) 
  • ISO/FDIS 45001:2018 (Helse og sikkerhet)