Vi søker deg som trives i en variert arbeidshverdag med høyt tempo, der en rekke utfordringer skal løses raskt. Du evner å skape struktur og rutiner i en hverdag med fokus på god tjenesteleveranse og en bærekraftig innsamling av husholdningsavfall.

Du er samlende, trygg og tydelig som leder, og bidrar positivt til vårt felles arbeidsmiljø. Som driftsleder for innsamling får du ansvar for 16 ansatte, pluss ekstrahjelper. Avdelingen har 13 kjøretøy for tømming av beholder og containere samt serviceoppdrag ut mot kunden.

Avdelingens arbeidsområde er Bodø-, Gildeskål-, og Meløy kommune. Dette vil kunne endres. Du vil også samarbeide tett med de øvrige lederne i Iris Service og konsernet. I tillegg vil du ha viktige og utfordrende arbeidsoppgaver, hvor du utgjør en forskjell.

Søknadsfrist er 4.desember 2022. Søkeprosessen er håndtert av Manpower.

Til søknadsskjema

 

Arbeidsoppgaver:

Som driftsleder skal du ivareta ansvarsområder og utøve arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under stillingen herunder:

 • Lede og videreutvikle avdelingen og ansatte i henhold til vedtatt strategi og mål, samt sikre tilstrekkelig og god rekruttering
 • Organisere miljøriktig og kostnadseffektiv drift av avdelingen i henhold til myndighetskrav, interne krav, herunder sertifiseringskrav som følge av ISO-standarder
 • Ha resultat, budsjett og personalansvar for din avdeling
 • Følge opp biler og ruter som skal driftes
 • Følge opp kundehenvendelser og avvik
 • Lage, ajourføre og oppdatere tømmeplaner og rutestruktur i kundesystemet
 • Ivareta HMS-ansvar for ditt område, herunder oppfølging av prosedyrer, risikoanalyser og avvik i kvalitetssystemet
 • Følgje opp driftsrelaterte avtaler og bistå i avdelingens større anskaffelser

 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning og ledererfaring med personalansvar
 • Relevant erfaring innen fagfeltet og som leder kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Beherske god bruk av PC som arbeidsverktøy, komfortabel med ny teknologi og har lett for å ta i bruk nye digitale løsninger
 • Førerkort klasse B
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk, samt engelsk muntlig
   

Fordel for stillingen:

 • Kjennskap til relevant lovverk for saksbehandling for offentlig sektor, spesielt forvaltningsloven og offentligloven
 • Relevant erfaring med tyngre kjøretøy og førerkort klasse C
 • Kjennskap til renovasjonsbransjen
 • Kjennskap til systemer for kvalitets- og miljøledelse
 • Kjennskap til relevant lovverk, herunder blant annet AML og krav til HMS
 • Kjennskap til lovverk knyttet til transport, logostikk og kjøretøy
 • Erfaring fra arbeid med systemer for flåtestyring og /eller ruteplanlegging

 

Egenskaper:

 • Selvstendig, strukturert og løsningsorientert med god arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Trygg og robust lagspiller og motivator med integritet og troverdighet
 • Åpen og uformell leder med inkluderende og delegerende lederstil og god beslutningsevne
 • Serviceorientert relasjonsbygger med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evner å organisere og prioritere i en hektisk hverdag
 • Samfunnsengasjert, med interesse for bærekraftig utvikling av arbeidsprosesser og tjenesteproduksjon
 • God til å tilegne seg ny informasjon og kunnskap

 

Vi tilbyr:

Vi tilbyr et dynamisk, engasjert og faglig sterkt miljø med gode muligheter for egenutvikling. Vi verdsetter medarbeidere som tar initiativ og viser ansvar. Vårt samfunnsrettede formål gjør deg viktig for samfunnet, og vi har et godt arbeidsmiljø som utfordrer og støtter deg. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjon-, forsikring, - og velferdsordninger.


Dette er en 100% fast stilling med tiltredelse etter avtale.

For ytterlige informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med:

 • Rita Erikstad Blix, Distriktsleder Manpower Nordland. Telefon: 92 89 22 86 eller epost: rita.erikstad.blix@manpower.no
 • Monica Novik Tennfjord, Daglig leder Iris Service. Telefon: 48 21 71 31 eller epost: monica@iris-salten.no

Søknad og CV med referanser fra tidligere arbeidsforhold sendes innen søknadsfrist 04.12.2022.

Aktuelle søkere til stillingen vil bli kontaktet for intervju.

Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort. Søkere som ber om unntak må begrunne dette, og vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Offentlighetsloven §25).

 

Om Iris Service AS

Iris Service er en del av Iris-konsernet, som drifter og rapporterer etter tredelt bunnlinje; miljømessige-, sosiale- og økonomiske forhold. Vår visjon er «Et samfunn uten avfall», og vi skal tilrettelegge for god kildesortering og at avfall behandles som ressurser.

Iris Service AS drifter innsamlingen av husholdningsavfall og 12 miljøtorg i Salten, samt kundesenteret til husholdningsrenovasjonen på oppdrag for morselskapet Iris Salten IKS. Iris Service er det største selskapet i Iris-konsernet med 60 faste stillinger i tillegg til ekstrahjelper. Selskapet er gjennom innsamlingen og miljøtorgene spredt geografisk over Saltens 9 kommuner, men har sitt hovedkontor på Vikan utenfor Bodø.

Vårt morselskap Iris Salten IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap eid av Saltens 9 kommuner, som i tillegg til Iris Service har 5 ytterligere datterselskaper; Iris Produksjon, Retura Iris, Mivanor, Labora og HT Safe