Iris Produksjon lyser nå ut en nyopprettet, spennende stilling som forretningsutvikler, i et solid, utviklingsorientert og veldrevet industriselskap. Selskapet er et heleid datterselskap i konsernet Iris Salten IKS.

Selskapet er tuftet på dyktige medarbeidere som bidrar med sin fagkompetanse og erfaring, og en kultur for å være løsningsorientert og fremoverlent.

Selskapet jobber etter en tredelt bunnlinje, som likestiller sunn økonomisk vekst, miljømessige målsetninger og sosiale målsetninger.

Avfallsbransjen er i rivende utvikling og sterk vekst. 

Som forretningsutvikler vil du bidra til at Iris Produksjon har fremtidsrettede løsninger for viderebehandling av avfall fra vår region.

Hovedinnhold i stillingen som forretningsutvikler er

 • Identifisere, evaluere og utvikle nye forretningsmuligheter og partnerskap med fokus på teknologi og innovative løsninger for avfallsområdet, spesielt rettet mot bedriftsmarkedet
 • Analysere marked, trender og konkurranse
 • Samarbeide tett med ledergruppen for å utvikle fremtidsrettede løsninger som dekker nåværende og fremtidige kunde- og markedsbehov
 • Bygge sterke og varige relasjoner til kunder, samarbeidspartnere og interessenter
 • Bidra til utforming og implementering av forretnings- og markedsmuligheter

Ønsket bakgrunn er

 • Erfaring innen forretningsutvikling
 • God forståelse for it, teknologi og digitalisering
 • God forståelse av teknologiske trender og innovasjoner
 • Erfaring med å lede og utvikle prosjekter
 • Høyere relevant utdanning er ønskelig, men relevant erfaring og dokumenterbare resultater kan kompensere for formell utdanning
 • Avfallskompetanse og bransjeerfaring er en fordel, men ikke et krav
 • Det er ønskelig med kontaktnett mot næringslivet

Ønskede personlige egenskaper

 • Forretnings-, utviklings-, og miljøorientert
 • Systematisk og analytisk
 • Strukturert og handlekraftig
 • Engasjert og proaktiv
 • Kreativ problemløser som tenker strategisk
 • God på samhandling og orientert om team
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig

Kontorsted er Vikan Avfallsmottak, utenfor Bodø.

Søknad med CV sendes elektronisk innen 3. mars via www.essensi.no. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig.

Iris Produksjon drifter Vikan Avfallsmottak og deponiet på Vikan, og håndterer alt avfall som hentes inn fra husholdninger og næringsliv gjennom Iris-konsernet.

Selskapet er 100% eid av Iris Salten IKS. 

Forretningsideen er å motta, behandle og avsette avfall med effektiv og nyskapende løsninger slik at selskapet kan strekke seg etter visjonen om å være Nord-Norges fremste produksjonsbedrift på resirkulering av avfall.

Selskapet har bl.a. bidratt til å gründe frem selskapene Norfir AS og Mivanor AS, og har et sterkt ønske om å skape lokale verdier av avfallet.

Med miljø og kvalitet i fokus jobber Iris Produksjon kontinuerlig med å hente ut og bearbeide ressurser i avfall på best mulig måte. Selskapet har blant annet nullutslipp-avfallsanlegg, solid kompetanse på avfall og innovativ avfallshåndtering som satsingsområder.