Iris Salten IKS lyser ut en svært spennende og omfattende lederstilling i et solid, utviklingsorientert og veldrevet konsern.  Konsernet er tuftet på dyktige medarbeidere som bidrar med sin fagkompetanse og erfaring, og en kultur for å være løsningsorientert og fremoverlent.

Søknadsfrist er 31.januar 2023.

Søknad med CV sendes via søknadsplatformen til Essensi. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig. Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten vil bli offentlig, jfr offentlighetsloven § 25. Ønske om å være unntatt fra offentlighet må begrunnes nærmere og vedlegges søknaden. Dersom ønsket ikke etterkommes vil søker bli kontaktet. Søker har da mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring av søkerlisten.

Til søknadsportal

 

Hva innebærer stillingen?

Konsernet jobber etter en tredelt bunnlinje, som likestiller sunn økonomisk vekst miljømessige målsetninger og sosiale målsetninger.

Klimaendringene har alvorlige konsekvenser, og som et resultat av Parisavtalen skal alle land redusere sine utslipp. Våre nasjonale klimamål stiller store krav til næringslivet som skal sikre at vi skal  bidra til bærekraftige forretningsmodeller, avfallsreduksjon, og at avfall blir til ressurs.

Iris Salten har, med sine datterselskap, en viktig posisjon i arbeidet for å oppnå disse målsetningene. Vår nye leder for utvikling og bærekraft skal sammen med vårt utviklingsteam samarbeide på tvers i konsernet for å oppfylle konsernets målsetninger innenfor utvikling og bærekraft.

Sentrale ansvarsområder vil være
 

Bærekraft

  • Overordnet ansvar for utarbeidelse og implementering av bærekraftstrategi i konsernet.
  • Overordnet ansvar for å rapportere på bærekraft i konsernet.
  • Følge opp bærekraftarbeidet i både konsern og datterselskap.

Utvikling

  • Sikre at IRIS til enhver tid møter nye krav og direktiver knyttet til avfallshåndtering og ombruk.
  • Overordnet ansvar for utarbeidelse og implementering av utviklingsstrategi for avfallshåndtering og ombruk.
  • Lede strategiske og operative utviklingsprosjekter, og følge opp forbedringsarbeid knyttet til avfallshåndtering og ombruk.
  • Delta som fagressurs og prosessdriver i andre relevante utviklingsprosjekter i både konsern og datterselskap.

Stillingen inngår i konsernets ledergruppe og rapporterer til administrerende direktør.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker en utviklingsorientert, strukturert, analytisk og handlekraftig leder med høyere relevant utdanning. Forståelse for teknologi, og erfaring fra å lede og utvikle prosjekter, vektlegges.

For teamet ditt er du en engasjert, synlig og samlende leder.

Kontorsted er Vikan Avfallsmottak i Bodø.

Eventuelle spørsmål kan rettes til

  • Essensi v/ Harriet A. Havdal: 477 53 589
  • administrerende direktør Iris Salten IKS Bjørn Ove Moum: 926 12 463