Det stilles strenge krav til miljøprestasjon ved håndtering av alt avfall, inkludert drift av deponi og kompostanlegg. Miljøkravene forventes også å bli strengere i fremtiden. Stillingen innebærer overvåkning av det ytre miljø rundt anlegget på Vikan, og øvrig miljørådgivning som f.eks. vurderinger av innkommende avfall, for å sikre at driften er i samsvar med lovkrav og tillatelser innen deponi og avfallshåndtering. I tillegg vil miljørådgiveren jobbe sammen med resten av teamet i Iris Produksjon for å utvikle bærekraftige avfallshåndteringsløsninger for fremtiden. 

Arbeidsoppgaver

 • Overvåkning av ytre miljø
 • Prøvetaking og vurdering av analyseresultater
 • Utføre miljøfaglige vurderinger og rådgivning
 • Delta i sertifiseringsprosesser
 • Overvåke og sikre etterlevelse av relevante lover og forskrifter innen miljø, og vilkår i utslippstillatelser
 • Bidra til bærekraftsrapportering og rapportering til myndigheter, styret mm.
 • Delta i utviklingen av bærekraftige avfallsløsninger
 • Koordinere og delta i relevante prosjekter

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning innen miljøfag, miljøteknikk, eller tilsvarende
 • Erfaring med miljørådgivning og deltakelse i miljøprosjekter
 • God kjennskap til gjeldende lover og regelverk innen miljø

Personlige egenskaper

 • Sterke analytiske ferdigheter og evne til å håndtere komplekse utfordringer
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig
 • Evner å arbeide selvstendig og i sammensatte team

Vi tilbyr

 • En nøkkelrolle i utviklingen av bærekraftige avfallsløsninger
 • En variert hverdag i en bransje i rask utvikling
 • Muligheten til å arbeide i et dynamisk og dedikert team
 • Konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter

Om arbeidsgiveren

Iris Produksjon AS er en ledende aktør innen avfallshåndtering og miljøtjenester. Iris Produksjon AS håndterer alt avfall samlet inn av husholdnings- og næringsrenovasjonen i Iris-konsernet, og drifter kompostanlegg og deponi. Selskapet jobber med gjenvinning og bærekraftig behandling av avfall ved Vikan Avfallsanlegg.

Arbeidsgiver: Iris Produksjon AS

Stillingstittel: Miljørådgiver/-ingeniør

Frist: 18.02.2024

Ansettelsesform: Fast

Sektor: Privat

Sted: 8031 Bodø

Bransje: Industri og produksjon, Miljøtjenester, Renovasjon og renhold

Stillingsfunksjon: Analyse, Ingeniør / Kjemiingeniør, Rådgivning