Økonomiavdelingen vår består av fem medarbeidere og har som oppgave å forvalte økonomi- og regnskapstjenesten til mor- og datterselskapene i konsernet.

Nå ser vi etter deg som har lyst til å lede dette arbeidet og få en sentral rolle i ledelsen til Iris Salten IKS.

Dine arbeidsoppgaver

Sentrale ansvarsområder for vår nye økonomisjef vil være økonomistyring, likviditetsstyring, budsjettering, prognoser, analyser, risikovurderinger, investering og finans. Også evne til å drive frem utvikling av systemer og fremme arbeidet med å forbedre rutiner for å ivareta en god økonomi- og finansstyring blir viktig.

Konsernet jobber etter en tredelt bunnlinje, der miljø-målsetninger, økonomiske målsetninger og sosiale målsetninger skal vektlegges likt. Vår økonomisjef bør dermed ha solid evne til utviklingen av konsernet etter økonomiske måleparameter, men evne å se disse i sammenheng med måloppnåelse knyttet til miljø og vårt samfunnsansvar.

Økonomisjefen i Iris jobber tett opp mot de daglige lederne i datterselskapene og bidrar gjennom dette til å sikre en god økonomistyring.

Stillingen inngår i konsernets ledergruppe og rapporterer til administrerende direktør. Som en del av ledergruppen bør økonomisjefen ha god evne til å løfte blikket og bidra til strategiske utvikling.

Søknadsfrist er 14. oktober og søknaden sendes via nettsidene til rekrutteringsbyrået Essensi:

Søk
 

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker en utviklingsorientert, strukturert og analytisk leder med høyere relevant utdanning. Du må ha sterk faglig integritet og er handlekraftig.

Du holder fokus på utvikling av avdelingen og strategisk økonomistyring i konsernet. For teamet ditt er du en engasjert og samlende leder.

Ledererfaring og erfaring fra tilsvarende roller i konsern vil bli vektlagt.

Iris Salten IKS tilbyr en spennende og utfordrende lederstilling i et solid, utviklingsorientert og veldrevet konsern.

Kontorsted er Vikan utenfor Bodø.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten vil bli offentlig, jfr offentlighetsloven § 25. Ønske om å være unntatt fra offentlighet må begrunnes nærmere og vedlegges søknaden. Dersom ønsket ikke etterkommes vil søker bli kontaktet. Søker har da mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring av søkerlisten.

 

Har du spørsmål til stillingen?

Eventuelle spørsmål kan rettes til Essensi ved Harriet A. Havdal på 477 53 589 eller til administrerende direktør Bjørn Ove Moum på 926 12 463.