Iris Service AS samler inn alt husholdningsavfall og drifter 12 miljøtorg og kundesenteret for innbyggerne i Salten. Vi jobber for et reint Salten, og oppdraget vårt er viktig for både nåværende og kommende generasjoner.

Sjåførene våre er viktige ambassadører for husholdningsrenovasjonen, og teamet vårt er tuftet på ansvarlighet, god arbeidsmoral og det å gjøre en innsats som underbygger tilliten Saltens innbyggere har til vår renovasjonstjeneste.

Vi søker deg som har erfaring som yrkessjåfør, evne til å samarbeide godt i team og samtidig fylle ditt ansvar. Dette er en fysisk jobb, hvor du må trives med å være ute i vær og vind og kunne ta i et tak.

Arbeidsoppgaver

 • Innsamling av avfall på rute
 • Oppfølging og vedlikehold av renovasjonsbil og annet forefallende arbeid
 • Veiledning og kundekontakt
 • Bruk av data-verktøy i bil
 • Avviksrapportering og kommunikasjon med administrasjonen på Vikan og Fauske

Samlet arbeidstid er 37,5 timer per uke. Innsamling på ettermiddager må kunne påberegnes.

Kvalifikasjoner

 • Sertifikat, minimum klasse C og yrkessjåførkurs (YSK), men om du har utgått YSK kan denne tas i forbindelse med oppstart
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Datakunnskaper for bruk av IT-verktøy i bil
 • Gjerne fagbrev som yrkessjåfør

Egenskaper

 • God serviceinnstilling
 • Høy arbeidsmoral og stå-på-vilje
 • Ansvarlig
 • Effektiv, kvalitetsbevisst og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evner å jobbe selvstendig

Vi tilbyr

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, en bilpark som fornyes hvert 5. år, og gode personalforsikringer og velferdsordninger. Iris gir gode muligheter for egenutvikling, og verdsetter medarbeidere som tar initiativ og viser ansvar. Vi har et samfunnsrettet formål med gode verdier og et godt arbeidsmiljø.

For mer informasjon om Iris se vår hjemmeside iris-salten.no. For ytterligere informasjon om stillingene, ta gjerne kontakt med:

 • Gunelie Sund (driftsleder innsamling Vikan og nærdistrikt) på telefon 93 45 88 25 eller epost gunelie.sund@iris-salten.no
 • André Johnsen (drifts- og innkjøpssjef). Telefon 95488026 eller epost andré.johnsen@iris-salten.no

Søknad og CV med referanser fra tidligere arbeidsforhold sendes via Finn.no senest 28. mai Aktuelle søkere til stillingen vil bli kontaktet for intervju.

Send inn en søknad

Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort. Søkere som ber om unntak må begrunne dette, og vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven §25). 

Om arbeidsgiveren

Iris Service AS har ansvaret for å samle inn alt husholdningsavfall og drifte alle 12 miljøtorg i Salten, samt å drifte kundesenteret til husholdningsrenovasjonen på oppdrag for morselskapet, Iris Salten IKS. Iris Service er det største selskapet i Iris-konsernet med over 60 fast ansatte. Selskapet er gjennom innsamlingen og miljøtorgene spredt geografisk over Saltens 9 kommuner, men har sitt hovedkontor og kundesenter på Vikan utenfor Bodø.

Iris Service skal drifte og forbedre bærekraftige og brukervennlige løsninger som gjør avfall om til ressurser, og verdiene hjelpsom, effektiv, nyskapende og ansvarlig skal drive oss mot vår visjon om et samfunn uten avfall.

Vårt morselskap Iris Salten IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap, som i tillegg til Iris Service har 5 ytterligere datterselskaper; Iris Produksjon, Retura Iris, Mivanor, Labora og HT Safe.