Ansvarsområde:

 • Profil og merkevare for selskapene.
 • Aktiv markedsføring av selskapene. 
 • Tydelig digital markedsføring. 
 • Utvikling av markedsplaner og gjennomføring av markedsanalyser.
 • Planlegge, prioritere og iverksette målrettede aktiviteter og tiltak knyttet til digital kommunikasjon.
 • Etablere og videreutvikle kunderelasjoner.
   

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse innen markedsføring.   
 • God faglig forståelse for profilering, merkevarebygging og måling.
 • Har gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig, i norsk og engelsk.
 • Inngående kompetanse om kommunikasjon knyttet til digitale/ sosiale kanaler.
   

Personlige egenskaper:

 • Du tar initiativ og har høy gjennomføringsevne.
 • Du er positiv, proaktiv og kreativ.
 • Du har stor interesse for markedsføring og digitale medier.
 • Du har evnen til å tenke nytt, med god strategisk forankring.
 • Du innehar gode kommunikasjons- og presentasjonsferdigheter, samt evner å overbevise, inspirere og engasjere.
 • Du er strukturert, målrettet og en god team spiller.
   

Vi tilbyr:

 • Gode og konkurransedyktige betingelser
 • Meget interessant og utfordrende jobb sammen med dyktige medarbeidere

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til administrerende direktør Leif Magne Hjelseng; tlf 971 93409.

Søknad med CV og relevant underlag samt referanser fra tidligere arbeidsforhold sendes til e-post post@iris-salten.no innen 30. januar 2018.

Iris Salten IKS er morselskap for selskapene Iris Service, Iris Produksjon, Retura Iris, Mivanor, Labora og HT-Safe. 
Konsernet har 120 ansatte, og en samlet omsetning i 2017 på 250 mill. kroner. Administrasjonen har kontorer på Vikan utenfor Bodø.
Hovedvirksomheten til Iris Salten IKS er innsamling og behandling av avfall. Selskapet er også en sterk eier for selskapene utenfor avfallsområdet. Verdiene til Iris Salten er solid, nyskapende og effektiv, som er styrende for vår daglige drift. 

I lenken finner du link til hjemmesidene til fire av selskapene til Iris. Iris Produksjon ligger inne som en del av hjemmesiden til Iris Salten.