Matrester av frukt, grønnsaker, brød, fiskebein og små kjøttbein, eggeskall, teposer, kaffegrut er eksempler på matavfall. Annet organisk avfall er vått papir og tørkepapir, blomster (uten krukke), små menger avispapir og dorullkjerner. Eggkartonger kan også kastes i matavfallet. 
Viktig! Bleier skal ikke kastes i matavfallet, men i restavfallet.  

Hvordan levere

Matavfall legges i biologisk nedbrytbare bioposer, ekstra fuktig matavfall kan legges papirposer eller pakkes inn i avispapir og legges i matavfallsdunken. 
Tørt matavfall kan legges løst. I dunken kan man også legge mindre mengder hageavfall som planter, løv og gress.

Gratis bioposer

Ruller med bioposer får du gratis på din lokale butikk og på alle våre miljøtorg. Her er oversikt over hvilke butikker i Salten som har Iris-posene. 

Viktig! Ikke bruk gamle poser, de går lett i stykker fordi de brytes ned over tid. På posene står trykket et nummer, f. eks . 4616. Det forteller at posene er produsert i uke 46 i 2016. Dermed kan du selv sjekke hvor gamle posene er. 
Er posene eldre enn et år, må du skifte ut rullen.

Dersom du er usikker hvor du skal kaste avfallet, kan du gå inn på sortere.no og søke direkte på enkeltgjenstander og finne ut hvilke avfallsbeholder du skal benytte.