Området utenfor Vikan er nå like rent som annet sjøvann.

Det er resultatet av forskningsarbeidet som Universitetet i Nordland har gjort på oppdrag fra Iris Salten.
− Forurensingen i nærområdet ved avfallsdeponiet på Vikan har forbedret seg betraktelig sammenlignet med resultatene fra undersøkelsene som ble gjort sesongen 2006-2007. Alle målte verdiene av miljøgifter og tungmetaller er under nasjonale grenseverdier ved alle de tre lokalitetene vi har undersøkt. Det forteller at områder er ubetydelig forurenset og at sjøen her er ren, sier seniorforsker Martin H. Iversen, som har vært prosjektansvarlig for forskningsarbeidet.

De første undersøkelsene utenfor Vikan ble gjort i 2005.