Mivanor har også stor kompetanse innen miljøkartlegging av bygg og masser samt sikkerhetsrådgivning innen farlig avfall. 

Innovasjon

Selskapet vant i 2015 Avfall Norges Innovasjonspris for teknologien knyttet til vannrensning. Vannrensingstekonologien er et produkt av et FoU-prosjekt i Iris Produksjon, og fram til årsskiftet 2014/2015 ble tjenestene til Mivanor utført i Iris Produksjon. 
Høsten 2014 besluttet styret i Iris Salten IKS å samle disse tjenestene i et eget selskap.

Styret og daglig leder

Styret i Mivanor AS består av Leif Magne Hjelseng (styreleder), Einar Jørgensen, Malin Johansen og Frode Schjenken Jensen. 
Fredrik Korpe er daglig leder for selskapet.