For Miljøtorg Vikan tar vi imot båter opp mot 49,21 fot.  Den som leverer båten vil motta 1000 kroner fra Miljødirektoratet.

Med fritidsbåt menes fartøy til sports- og fritidsbruk som brukes utenfor næringsvirksomhet. Også trebåter og mindre fartøyer, som kano og kajakk går også inn under denne ordningen.

For alle fritidsbåter opp til 15 meter (49,21 fot) som leveres til Iris, gir Staten en refusjon på 1000 kroner per båt. Når båten leveres til Iris må et eget skjema fylles ut. Dette blir signert av ansatte på Miljøtorget som bekrefter at båten er levert. 

Eier, eller den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak, må legges ved refusjonssøknaden.
Søknader uten skjema med bekreftelse på at fritidsbåt er levert, vil ikke bli behandlet.

Tilskuddsordningen gjelder både for fritidsbåter som skal kasseres og allerede etterlatte/hensatte båter. Fritidsbåtene må ha vært benyttet i Norge.

Fritidsbåter med aluminiumsskrog, samt kjøl og ballast i metall, omfattes ikke av denne tilskuddsordningen, men om du ønsker å levere en slik båt for sannering, vil Iris betale gjeldende markedspris for aluminiumen.
Iris tar også imot båter med innbygdmoterer.