Avfall er ikke lenger søppel, men råstoff til nye produkter. Alle bilene til Iris fikk i 2017 nytt humoristisk design for å øke motivasjonen hos husholdningene til bedre kildesortering.