Produksjonslinja i restavfallshallen er helelektrisk, noe som har gitt en besparelse på 50.000 liter diesel i året. Endringen fra fossilt drivstoff til strøm er et ledd i å gjøre Vikan til et nullutslipp-område. Fra venstre Raymond Hansen, Ken-Thomas Olsen og Frode Aunan.