Iris jobber målrettet for å realisere FNs bærekraftsmål. Vi eies, og er til for samfunnet rundt oss. Vi ser derfor på det som vårt ansvar å bidra til en bærekraftig utvikling.

I 2022 startet vi arbeidet med å gjennomgå våre strategier, med mål om å gi oss en ny og klar retning i alle våre selskaper.Vi samlet oss om vår nye visjon: «Sammen skaper vi fremtiden» - skal vi nå klimamålene må alle bidra.

Bærekraft i konsernet

Konsernet har et tydelig engasjement for bærekraft, og samtlige selskaper har fokus på bærekraft i sine strategier. Iris Salten er en kjent merkevare i Nordland, som lenge har frontet en bærekraftig utvikling, og som tar betydelig samfunnsansvar. Iris Salten-konsernet jobber spesielt med FNsbærekraftsmål 8, 9, 11, 12, 13, 14 og 17, da disse er spesielt relevante for vår drift, og er områder hvor vi kan ha stor påvirkning. Vi jobber aktivt med utviklingsprosjekter som fremmer bærekraft gjennom strategiske partnerskap eller i direkte prosjektsamarbeid med andre.

Les vår bærekraftsrapport (PDF, 13MB)