I det Interkommunale klageorganet kan kunden få belyst sin sak på nytt av et uavhengig organ. Vedtakene kan påklages til Statsforvalteren. 

Medlemmene i klageorganet for Iris er:
Gisle Hansen (leder), Sørfold
Fredric Persson, Bodø
Mette Bjørnvik, Meløy. 

Møtene i Interkommunalt klageorgan:
28. juni 2021 (PDF, 168KB)
7. juli 2021 (PDF, 510KB)