Etter valget på representantskapsmøte 11. mai 2020 består styret av styreleder  

  • Ragnar Pettersen (styreleder), Fauske
  • Hilde F. Johansen (nestleder), Gildeskål
  • Ronny Seljeseth, Saltdal
  • Monica Fjellstad Hansen, Bodø
  • Lars Arve Jacobsen, Bodø
  • Marit Falch Holmvaag, Steigen
  • Karen Marie Braseth (ansatterepresentant), Fauske

Administrerende direktør Bjørn Ove Moum legger fram sakene for styret, men har ikke stemmerett.

Varamedlemmer til styret er Ole Petter Nybakk, Beiarn, Greta Solfall, Meløy og Marius Fagerli, Fauske.

 

Innstillinger og vedtak

I styremøte 9. oktober 2014 vedtok styret at alle dokumenter og protokoller skal legges ut på hjemmesiden.Du finner oversikt over styremøtene fra denne dato i høyremenyen på denne siden.