Det er tre ting som er avgjørende for at vi skal kunne jobbe mot et utslippsfritt Vikan:

  • Erfaringen, kompetansen og kunnskapen til folkene som jobber i Iris
  • Måten vi drifter anlegget vårt på og løsningene vi velger å investere i
  • Kulturen for å hele tiden søke etter å finne bedre/nye løsninger for gjenvinning eller gjenbruk

Denne illustrasjonen viser avfallsanlegget på Vikan. Når du klikker på de ulike punktene vil du kunne lese mer om denne avfallstypen, hvordan vi behandler den og hva den blir til når den gjenvinnes.