Elektronikk

Elektronisk avfall og hvitevarer blir samlet opp og sendt til større gjenvinningsanlegg i Norge. I tillegg har vi en avtale med gjenvinningsverkstedet Omatt i Bodø som reparerer hvitevarer og selger dem videre.