Kompost

Matavfallet til folk og bedrifter i Salten omdanner vi til næringsrik kompostjord.