Jorda som selges på torgene våre er et næringsrikt, lokalt produkt laget av matavfallet til folk og næringsliv i Salten. Det lages på Vikan, hvor Iris drifter Nord-Norges største kompostanlegg.

Oppe på komposten har vi en tiger. Nei, denne tigeren har ikke striper og den brøler ikke, men med sin store mekaniske kjeve tygger og knuser den ned matavfallet. Samtidig rensker maskinen ut plast, papir, restavfall og annet avfall som dessverre har havnet feil i matavfallet.

Når tigeren er ferdig med å tygge matavfallet, blandes det med vann og vi får en tykk masse som legges i lange "ranker" oppe på komposten. Massen blandes også med kvernet trevirke slik at vi får tilført luft og så begynner ventingen. I løpet av noen få måneder er matavfallet omdannet til jord.

For at vi skal være sikker på at nedbrytningsprosessen fungerer som den skal, og at det ikke er farlige bakterier i rankene som ødelegger matjorden, overvåker vi temperaturen i rankene nøye.

Her kan du se en film som forklarer veien fra matavfall til jord: