Metalltomta

Skrapjern, aluminium, kobber, messing - vi får inn masse metaller til vårt anlegg. Dette er verdifulle avfallsressurser som har stor gjenvinningsverdi.