Miljøtorg

Iris drifter 12 miljøtorg i Salten. Husholdningskunder leverer alt sortert avfall gratis på våre torg og betaler for det de har av restavfall.