Plast og papir

I 2020 sorterte en saltenværing i snitt 35 kilo papp og papir og 10 kg plast. Hva skjer med dette avfallet på Vikan?