Transport av avfall

Vårt ansvar for avfallet innebærer også et ansvar for å kloke valg når det kommer til transport. Her kan du lese om hvilke vi vurderinger vi gjør mellom båt, bane og vei.