Selskapet har hovedkontor i Bodø, hvor laboratoriet er sentralt plassert på  Rønvikleira ved Bodø Havn. I tillegg har selskapet etablert et laboratorium i Tromsø som er plassert i Siva Innovasjonspark. 

 

Selskapets tjenester

Selskapet utfører analyserer mikrobiologiske, kjemiske og fysikalske parametre i alle former for næringsmidler, vann, jord, avfall og avløp, mm.
Selskapets skal gjennom sine laboratoriumstjenester dokumentere produktkvalitet, hygiene og sikkerhet. For bedrifter er det mulig å be om prøveprogram som er tilpasset bedrfitens størrelse og form for produksjon.

Labora drifter også en fiskehelsetjeneste bestående av et kompetansesterkt team med fiskehelsevetrinærer som bistår oppdrettsnæringen i Salten-regionen.

 

Kunder

Laboras kunder blant annet vannverkseiere, helseinstitusjoner, barnehager og skoler, næringsmiddelbedrifter, restauranter og storkjøkken, fiskeri- og havbruksbedrifter og forskningsinstitusjoner.

 

Virksomhetsområde

Labora tilbyr sine tjenester til næringslivskunder i hele Nord-Norge og laboratoriet i Bodø er Nord-Norges største laboratorium. Selskapet er en godkjent FoU-bedrift innen SkatteFUNN-ordningen.

 

Styret/daglig leder

Følgende personer utgjør styret i Labora AS: Bjørn Ove Moum, styrets leder, Ida Jørgensen, (ansatterepresentant), Ellisiv Løvold og Mariann Meby (nesteleder).
Daglig leder i Labora er Karianne Jakobsen. 

Selskapet ble etablert i 2003, og er en videreføring av deler av den virksomheten som tidligere ble ivaretatt av Næringsmiddeltilsynet i Salten.