På fakturaen fra oss vil du se at det er restavfallsdunken du betaler for, samt. et kommunalt tillegg for kommunen du bor i.

Det er altså størrelsen på restavfallsdunken som bestemmer hvor mye hver enkelt boenhet skal betale i renovasjonsgebyr, men uavhengig av dunkstørrelse har vi en minstepris som ingen kommer under. Med minsteprisen følger en restavfallsdunk på 80 liter. Velger man større restavfallsdunk, stiger avgiften.

Hva dekker renovasjonsgebyret?

 • Henting av avfall hjemme hos husholdningene. Se priser på dunker her
 • Behandling av alt innsamlet avfall
 • Frakt og betaling for restavfall som leveres til energigjenvinningsanlegg
 • Transport av sortert avfall
 • Statlige avgifter og administrasjon
 • Retur av: plast- og glassemballasje, hermetikk, tekstiler og papp.
 • Gratis mottak av: hageavfall, spesialavfall, kjølemøbler med Klorfluorkarboner (KFK) og elektrisk/elektronisk avfall.
 • Gratis mottak av vinduer som inneholder farlige stoffer.
 • Drift av miljøtorg

Kommunale tillegg

På fakturaen fra oss framkommer et kommunalt tillegg pr. boenhet pr. år. Disse midlene benyttes av den enkelte kommune til blant annet å rydde opp i gamle deponier og avfallsplasser. Størrelsen på dette gebyret varierer fra kommune til kommune.

Terminer og frister

Iris Salten IKS sender ut faktura to ganger i året, i februar og september. Faktura sendes ut på vegne av alle eierkommunene i Salten.

eFaktura, AvtaleGiro og EHF

Ønsker du å slippe å få papirfaktura i postkassen? Vi tilbyr tjenestene eFaktura og AvtaleGiro til våre privatkunder.

Med eFaktura får du regningen direkte i nettbanken, og alt du trenger å gjøre er å godkjenne betalingen. Avtalegiro gjør at renovasjonsgebyret blir betalt automatisk på forfallsdato. En kombinasjon av disse gir deg full oversikt over betalingene i mobilbank og nettbank.

Dette er avtaler mellom deg og banken som opprettes ved bruk av referansenummeret som du finner på siste faktura fra oss.

Vi tilbyr også EHF-faktura til våre bedriftskunder.

Viktig! Husk å si opp efaktura- og avtalegiroavtaler i banken når du selger en eiendom.

Fellesavtale

Der avstanden mellom to eller flere boliger ikke er for stor, kan man dele dunker med naboer. Ved å inngå naboavtale bytter man gjerne ut flere små dunker til færre store. Man kommer likevel ikke under minstegebyret.

Fordeler med naboavtale er:

 • Man får mer volum for prisen av minstegebyr
 • Man får samlet alt avfall på ett sted i nabolaget
 • Man kan bytte på å trille fram dunkene, eller dele på å betale for tjenesten Betalt henting.

Priser fellesavtale

Ved å dele avfallsbeholdere, vil gebyret for den aktuelle størrelsen på restavfallsdunken i prislisten deles på antall boenheter som er med i avtalen. Beløpet kan ikke bli mindre enn minstegebyret.

Selvkostprinsipp

Husholdningsavgiften beregnes ut fra selvkostprinsipp, det vil si at inntektene skal dekke kostnadene. I dette regnskapet inngår også inntektene fra levering av restavfall på miljøtorgene. Det betyr at overskuddet fra miljøtorgene fører til tilsvarende redusert renovasjonsgebyr fordelt på alle husholdningene i Salten.
Denne praksis er både miljøvennlig og rettferdig. Den bidrar til at flere kildesorterer avfallet, og at den som leverer mest avfall betaler mest.

I tillegg til renovasjonsgebyret kommer et kommunalt tillegg.