Renovasjonsgebyret følger den enkelte eiendommen og det er til enhver tid eier av boligen som har ansvar for betaling av renovasjonsgebyret. En boenhet som er bebodd mer enn 90 dager pr år, skal delta i renovasjonsordningen.

Hva dekker gebyret?

Renovasjonsgebyret dekker: 

  • Henting av avfall hjemme hos husholdningene
  • Behandling av alt innsamlet avfall
  • Frakt og betaling for restavfall som leveres til energigjenvinningsanlegg. 
  • Transport av sortert avfall
  • Statlige avgifter og administrasjon
  • Retur av plastemballasje, retur av glassemballasje, retur av hermetikk, retur av tekstiler, retur av papp.
  • Gratis mottak av hageavfall, gratis mottak av spesialavfall, gratis mottak av kjølemøbler med KFK, gratis mottak av EE-avfall.
  • Gratis mottak av vinduene som inneholder PCB og klorparafin.
  • Drift av miljøtorg.

Terminer og frister

Iris Salten IKS sender ut faktura for renovasjonsgebyret på vegne av alle eierkommunene i Salten i to terminer. Renovasjonsgebyret faktureres i februar og september. 

E-faktura og avtalegiro

Iris gir deg muligheten til å velge hvilken betalingsløsning som passer deg best. Med E-faktura får du regningen direkte i nettbanken din og trenger bare å godkjenne betalingen så er renovasjonsgebyret betalt. Les mer om E-faktura på: efaktura.no. Avtalegiro gjør at renovasjonsgebyret blir betalt fra kontoen din på forfallsdato uten at du trenger å gjøre betalingen selv. De som har avtalegiro får en papirfaktura i posten, der beløpet og kidnummer er erstattet med kryss på fakturadelen. Les mer om avtalegiro på: avtalegiro.no. Opprettelse og avslutning av avtalegiro og efaktura gjøres i nettbanken eller ved å kontakte din bankforbindelse.

Viktig! Husk å si opp eventuelle efaktura og avtalegiro-avtaler når du selger en eiendom.

I tillegg kommer et kommunalt tillegg som benyttes av den enkelte kommune til blant annet å rydde opp i gamle deponier og avfallsplasser.

Husholdningsavgiften beregnes ut fra selvkostprinsipp, det vil si at inntektene skal dekke kostnadene. I dette regnskapet inngår også inntektene fra levering av restavfall på miljøtorgene. Det betyr at overskuddet fra miljøtorgene fører til tilsvarende redusert renovasjonsgebyr fordelt på alle husholdningene i Salten. 
Denne praksis er både miljøvennlig og rettferdig. Den bidrar til at flere kildesorterer avfallet, og at den som leverer mest avfall betaler mest.