Representantskapet i IRIS Salten IKS består av 21 medlemmer. Medlemmene velges for en periode på fire år, i samsvar med den kommunale valgperioden. 

Lars Kr. Evjenth er representantskapets leder.

Representantskapet har to ordinære møter i året. I april og i november.

Sakspapirer/vedtak i representantskapet ligger som lenker til denne siden.

I perioden 2015 til 2019 består representantskapet i Iris Salten av følgende personer:
KommuneAntallNavn
Beiarn1Monica Sande
Bodø9Håkon Andreas Møller
Mona Lillehaug
Ann Kristin Moldjord
Ingrid Lien
Simon Gjerstad
Allan Ellingsen
Hans Petter Horsgård
Bente Haukås
Odd Willy Hansen
Fauske3Linda Salemonsen
Ronny Borge
Jørn Stene
Gildeskål1Petter Jørgen Pedersen
Hamarøy1Jan Folke Sandnes
Meløy2Sigurd Stormo
Per Frøskeland
Saltdal2Rune Berg
Anne-Britt Sletteng
Steigen1Asle Schrøder
Sørfold1Lars Kr. Evjenth