Alle våre miljøtorg, utenom Bodø, selger hver sesong blomstermix så langt beholdningen rekker. Du laster på selv, og et hengerlass koster 180 kroner (inkludert mva). 

Bedrifter eller privatpersoner som ønsker større mengder betaler 280 kroner per tonn eks mva.

 

Hvordan lages blomstermixen?

Matavfallet fra husholdninger og næringslivskunder i Salten blir kompostert på anlegget til Iris Produksjon på Vikan. Dette er Nord-Norges største komposteringsanlegg.

Avfallet tilsettes kvernet trevirke for å tilføre luft i prosessen. Riktig temperatur sørger for at avfallet blir omdannet til jord. 

Siste ledd i prosessen er tilsetting av sand. Dette gjør at vi kan tilby innbyggerne i Salten en utmerked blomstermix som egner seg godt til anlegging av blomsterbed og plen. 

Vær oppmerksom på at det kan forekomme glassbiter i blomster-mixen, som skyldes at glass har havnet i matavfallet. 

Til høyre finner du produktdatablad for blomster-mix om du ønsker å lese mer om innhold og bruk.