Et hengerlass koster 180 kroner inkludert mva. 

Bedrifter eller privatpersoner som ønsker større mengder betaler 280 kroner per tonn eks mva.

Matavfallet fra husholdninger og næringslivskunder i Salten blir kompostert på anlegget til Iris Produksjon på Vikan. Dette er Nord-Norges største komposteringsanlegg.

Avfallet tilsettes kvernet trevirke for å tilføre luft i prosessen. Riktig temperatur sørger for at avfallet blir omdannet til jord. 

Siste ledd i prosessen er tilsetting av sand. Dette gjør at vi kan tilby innbyggerne i Salten en utmerked blomster-mix som egner seg godt til anlegging av blomsterbed og plen. 

Vær oppmerksom på at det kan forekomme glassbiter i blomster-mixen, som skyldes at glass har havnet i matavfallet. 

Til høyre finner du produktdatablad for blomster-mix om du ønsker å lese mer om innhold og bruk.