Miljøtorgene på Oppeid og i Misvær ble utvidet og forbedret i 2012.
Sorteringshallen ble rammet av ny brann. Det ble gjort skader for 1,4 millioner kroner.
Iris-selskapene behandlet hele 120.000 tonn avfall i 2012.
Avfall, eierskap og samarbeid er Iris sine tre fokusområder.
To av ni ulykker med personskade ble meldt til Politi og Arbeidstilsynet.
Iris-konsernet omsatte for 183,5 millioner kroner i 2012.
Iris støttet blant annet dykkertjenesten i Salten Brann IKS med 750.000 kroner.
Det første lasset med avfall ble levert deponiet i Vikan 5. oktober 1992.