For første gang har vi nedgang i avfallsmengdene fra husholdningene.
Iris Produksjon har styrket kompetansen om farlig avfall.
Renseanlegget for sigevann ble bygget ferdig og satt i drift i 2013.
Årsresultatet i morselskapet ble 1.838.000 kroner i 2013.
Iris-selskapene er sertifisert etter tre ISO-standardene.
Iris-konsernet omsatte for 193,8 millioner i 2013.
Iris gjennomførte omfattende kontroll av vogntog i 2013.
Iris innførte full kildesortering, eller grønt system, i 1997.