Iris skal være et nyskapende selskap og ledende på gode løsninger.
Iris Salten er eid av ni kommuner. Eierandelen regnes ut etter innbyggertall.
Iris Produksjon tok imot hele 5572 lass med reine jordmasser. Dette utgjorde 100.024 tonn.
I 2015 er tre store byggeprosjekter blitt avsluttet på Vikan.
Iris Salten og fire datterselskap er sertifisert etter tre ISO-standarder.
Iris-konsernet nådde en omsetning på 226,4 millioner kroner i 2015.
Gjennom støtte fra Iris-fondet bidrar Iris-selskapene til nyskaping i Salten.
14. september 1994 ble omlastingsstasjonen på Tømmernes åpnet.