1. Vi har stor dunk per i dag, får vi en til i forbindelse med utrulling av ny dunk?

Hvis dere allerede har stor dunk i dag er det lurt å vente til etter første tømming med 8.ukers mellomrom mellom hver tømming. Hvis dunken viser seg å være for liten kan dere uten kostnader bytte til en dunk på 240 liter.

 

2. Vi har en stor glassdunk som vi deler med noen, får vi en større? Eller må vi ha to?

Hvis dere allerede deler glassdunk og den viser seg å være for liten etter tømming med 8.ukers mellomrom er det bare å ta kontakt med kundesenteret så bytter vi til en større dunk på 240 liter.


3. Kan vi beholde den lille glassdunken vi allerede har?

Ja, du kan gjerne beholde den lille glassdunken, og for eksempel bruke til oppsamling inne eller på trappa, men den vil ikke bli tømt om du setter den frem på tømmedag. Hvis du ikke ønsker å beholde den kan du levere den kostnadsfritt til nærmeste Iris Miljøtorg.

4. Hvor ofte skal den store glassdunken tømmes?

Den store glassdunken tømmes hver 8.uke.

 

5. Kan man gå flere sammen om å dele stor glassdunk?

Ja, absolutt! Det er noe vi anbefaler hvis du har lite glass- og metallemballasje.

 

6. Vi som allerede har byttet til større dunk og betalt for den, får vi pengene tilbake?

Nei, dessverre så vil du ikke få det. For den nye ordningen har ikke tilbakevirkende kraft.

 

7. Hvordan blir det i store borettslag og sameier som har søppel depot og små dunker i hver husstand?

I de fleste borettslag som deler andre dunker for avfall vil beboere få glassdunk på deling. For noen borettslag vil hver husstand få en egen glassdunk på 130 liter. Her vil det være mulig å for eksempel dele dunk med naboen. Ta kontakt med kundesenteret.


8. Gjelder ordningen for Helligvær og Landegode?

Vi jobber med en egen løsning for avfallsrenovasjon på øyene i Salten.