Små og store selskap deltar ikke i den kommunale renovasjonsordningen. De kan derfor ikke levere gratis det som husholdningene betaler for gjennom renovasjonsgebyret.

 

Her er oversikt over veiledende priser.

Anlegg med vekt (Vikan, Reipå og Fauske)
NæringsavfallPris pr. 1000 kg eks mva
Minstepris41,-
Restavfall2477,-
Eternitt- og asbestholdig materiale1222,-
Trevirke936,-
Blandet papir1057,-
Hageavfall392,-
Vinduer (ikke farlig avfall)548,-
Klorparafinholdige isolerglassruter10475,-
PCB-holdige isolerglassruter1688,-
Impregnert trevirke2807.-

 

Anlegg uten vekt (Beiarn, Oppeid, Tømmernes, Vensmoen, Inndyr, Misvær, Furulund)
AvfallstypePris ekskl. mva
Restavfall, ukomprimert pr. m3360.-
Pappballer, komprimert pr. m3597,-
Sortert avfall ukomprimert pr. m3201,-
Impregnert trevirke pr. m3667,-
Eternittavfall pr. m31222,-
Isolerglass alle typer (vindu/dør) pr. stk.203,-
Vinduer med klorparafin, deklareres, Farlig avfall, pr. stk300,-
Vinduer PCB, deklareres, Farlig avfall, pr. stk203,-
Risikoavfall pr. beholder (60 liter) pr. stk207,-
Salg av produkter:
Bioposer hel eske (24 ruller a 50 stk) pr. stk710,-
Risikobeholder 60 liter, pr. stk111,-
Gul sekk for ekstra restavfall (inkl. innlevering) pr. stk78,-
Asbestsekken pr. stk150,-

 

Noen fraksjoner er gratis å levere for bedriftskunder, blant annet: 

  • Landbruksplast
  • Jern og metallskrap