Små og store selskap deltar ikke i den kommunale renovasjonsordningen. De kan derfor ikke levere gratis det som husholdningene betaler for gjennom renovasjonsgebyret.

 

Her er oversikt over veiledende priser.

Anlegg med vekt (Vikan, Reipå og Fauske)
NæringsavfallPris pr. 1000 kg eks mva
Minstepris44,-
Restavfall2650,-
Eternitt- og asbestholdig materiale1253,-
Trevirke1007,-
Blandet papir1083,-
Matavfall1356,-
Hageavfall402,-
Vinduer (leveres som restavfall)562,-
Klorparafinholdige isolerglassruter14.230,-
PCB-holdige isolerglassruter3500,-
Impregnert trevirke2877.-
Kjølemøbler store (disker etc) pr. stk500,-
Kjølemønler smp (husholdningsartikler pr stk200
Dekk med og uten felg176,- pr. stk

 

Anlegg uten vekt (Beiarn, Oppeid, Tømmernes, Vensmoen, Inndyr, Misvær, Furulund)
AvfallstypePris ekskl. mva
Restavfall, ukomprimert pr. m3385.-
Pappballer, komprimert pr. m3612,-
Sortert avfall ukomprimert pr. m3206,-
Impregnert trevirke pr. m3693,-
Eternittavfall pr. m31253,-
Isolerglass alle typer (vindu/dør) pr. stk.208,-
Vinduer med klorparafin, deklareres, Farlig avfall, pr. stk307,50
Vinduer PCB, deklareres, Farlig avfall, pr. stk208,-
Risikoavfall pr. beholder (60 liter) pr. stk212,-
Kjølemøbler små pr. stk200,-
Kjølemøbler store (disker) pr. stk500,-
Bildekk med og uten felg176,-
Salg av produkter:
Bioposer hel eske (24 ruller a 50 stk) pr. stk728,-
Risikobeholder 60 liter, pr. stk113,-
Gul sekk for ekstra restavfall (inkl. innlevering) pr. stk78,-
Asbestsekken pr. stk154,-

 

Noen fraksjoner er gratis å levere for bedriftskunder, blant annet: 

  • Landbruksplast
  • Jern og metallskrap