Driften av våre miljøtorg er en del av den kommunale renovasjonsordningen som betales av husholdningene i Salten. Bedrifter kan dermed ikke levere levere avfall gratis fordi håndtering og behandling av næringsavfall ikke skal være dekket av det kommunale gebyret.

Noen fraksjoner er gratis å levere for bedriftskunder, blant annet: 

  • Landbruksplast
  • Jern og metallskrap

 

Priser ved miljøtorg med vekt (Vikan, Reipå og Fauske)
NæringsavfallPris pr. 1000 kg eks mva
Minstepris45,-
Restavfall2730,-
Eternitt- og asbestholdig materiale1290,-
Trevirke1037,-
Blandet papir1116,-
Matavfall1397,-
Hageavfall414,-
Vinduer (leveres som restavfall)216,- (pr. stk)
Klorparafinholdige isolerglassruter14.230,-
PCB-holdige isolerglassruter3500,-
Impregnert trevirke2963.-
Kjølemøbler store (disker etc) pr. stk500,-
Kjølemønler smp (husholdningsartikler pr stk200
Dekk med og uten felg181,- pr. stk

 

Priser miljøtorg uten vekt (Beiarn, Oppeid, Tømmernes, Vensmoen, Inndyr, Misvær, Furulund, Halsa)
AvfallstypePris ekskl. mva
Restavfall, ukomprimert pr. m3397.-
Pappballer, komprimert pr. m3716,-
Sortert avfall ukomprimert pr. m3212,-
Impregnert trevirke pr. m3714,-
Eternittavfall pr. m31290,-
Isolerglass alle typer (vindu/dør) pr. stk.214,24
Vinduer med klorparafin, deklareres, Farlig avfall, pr. stk307,50
Vinduer PCB, deklareres, Farlig avfall, pr. stk208,-
Risikoavfall pr. beholder (60 liter) pr. stk218,60
Kjølemøbler små pr. stk200,-
Kjølemøbler store (disker) pr. stk500,-
Bildekk med og uten felg181,-
Salg av produkter:
Bioposer hel eske749,60
Risikobeholder 60 liter, pr. stk116,80
Gul sekk for ekstra restavfall (inkl. innlevering) pr. stk78,-
Asbestsekken pr. stk154,-