Hva er gratis å levere på Iris miljøtorg for privatkunder?
 

 • elektrisk avfall*
 • farlig avfall
 • glass-, plast- og hermetikkemballasje
 • hageavfall*
 • hvitevarer*
 • klær og tekstiler
 • metall (alle typer)
 • mindre mengder betong, murstein, keramikk og porselen*
 • papir og papp
 • ren landbruksplast*
 • trevirke - rent og urent*
 • trykkimpregnert/kreosotbehandlet trevirke*
 • vinduer m/karm som inneholder PCB eller klorparafin.*
 • asbest (eternitt)*
 • takstein, teglstein og porselen*

* Gjelder ikke Miljøtorg Bodø på grunn av plassmangel. Disse fraksjonenen må leveres til Miljøtorg Vikan.

 

Hva må privatkunder betale for å levere på Iris miljøtorg?
 

 • Restavfall
 • Vinduer som ikke inneholder PCB eller klorparafin (vinduer som inneholder dette er farlig avfall)

Priser på miljøtorg med vekt (Bodø, Vikan, Fauske, Reipå)
AvfallstypeKilopris
Asbest (eternitt)Gratis
Restavfall *) (minstepris 64,90)3,941 pr. kilo
Asbestsekk330.-
Gulsekk til ekstra avfall110.-
Plastsekk pr. rull20,-
Bioposer til matavfall pr. rull20,-
Trevirke - blandetGratis
Vindu som ikke inneholder PCB og klorparafin3,941 pr. kilo
Bildekk med og uten felg pr. dekk260,-

Prisene er inkludert mva. 
 
Viktig! Miljøtorg Bodø tar ikke imot asbest/eternitt og trevirke som følge av plassmangel.

Prisene på miljøtorg uten vekt (Beiarn, Furulund, Halsa, Inndyr, Misvær, Oppeid, Tømmernes og Vensmoen) beregnes ut fra volum.
AvfallstypeMengdePris inkl. mva
Restavfall0-100 liter95,70
Restavfall101-250 liter188,10
Restavfall251-500 liter286,00
RestavfallPr. kubikkmeter573,10
TrevirkeGratis
Vinduer/dører som ikke er farlig avfall leveres som restavfall
Eternitt/asbestGratis
Gulsekk til restavfall110 .-
Asbestsekk330.-
Plastsekker for husholdningsplast20,- pr. rull
Bioposer til matavfall20,- pr. rull
Bildekk med og uten felg pr. dekk260,-