Følgende avfall kan privatkunder levere gratis:

 • elektrisk avfall*
 • farlig avfall
 • glass-, plast- og hermetikkemballasje
 • hageavfall*
 • hvitevarer*
 • klær og tekstiler
 • metall (alle typer)
 • mindre mengder betong, murstein, keramikk og porselen*
 • papir og papp
 • ren landbruksplast*
 • trevirke - rent og urent*
 • trykkimpregnert/kreosotbehandlet trevirke*
 • vinduer m/karm som inneholder PCB eller klorparafin.*
 • asbest (eternitt)*
 • takstein, teglstein og porselen*

* Gjelder ikke Miljøtorg Bodø! Disse fraksjonenen må leveres ved Miljøtorg Vikan.

 

Følgende avfall må privatkunder betale for:

 • Restavfall
 • Vinduer som ikke inneholder PCB eller klorparafin (vinduer som inneholder dette er farlig avfall)

Priser på miljøtorg med vekt (Bodø, Vikan, Fauske, Reipå)
AvfallstypeKilopris
Asbest (eternitt)Gratis
Restavfall *) (minstepris 54,84)3,31 pr. kilo
Asbestsekk192.-
Gulsekk til ekstra avfall98.-
Trevirke - blandetGratis
Vindu som ikke inneholder PCB og klorparafin3,31 pr. kilo
Bildekk med og uten felg pr. dekk220

Prisene er inkludert mva. 
 
Viktig! Miljøtorg Bodø tar ikke imot asbest/eternitt og trevirke. 

Prisene på miljøtorg uten vekt. (Beiarn, Furulund, Inndyr, Misvær, Oppeid, Tømmernes og Vensmoen. Beregnes ut fra volum.
AvfallstypeMengdePris inkl. mva
Restavfall0-100 liter80,-
Restavfall101-250 liter158,-
Restavfall251-500 liter241,-
RestavfallPr. kubikkmeter482,-
TrevirkeGratis
Vinduer/dører som ikke er farlig avfall leveres som restavfall
Eternitt/asbestGratis
Gulsekk til restavfall98 .-
Asbestsekk192.-
Plastsekker for husholdningsplast20,- pr. rull
Bildekk med og uten felg pr. dekk220,-

 

Ta gjerne kontakt med oss for råd og veiledning på telefon 75 50 75 50