Følgende avfall kan privatkunder levere gratis:

 • Elektrisk avfall*
 • Farlig avfall
 • Glassemballasje
 • Hageavfall *
 • Hvitevarer *
 • Klær og husholdningstekstiler
 • Metall (alle typer)
 • Mindre mengder betong, murstein, keramikk og porseleen *
 • Papir
 • Papp
 • Plastemballasje
 • Ren landbruksplast *
 • Rent og urent trevirke under en kubikkmeter *
 • Trykkimpregnert/kreosotbehandlet trevirke *
 • Vinduer m/karm som inneholder PCB eller klorparafin.  *
 • Asbest (eternitt) *
 • Takstein, teglstein og porselen *

* Gjelder ikke Miljøtorg Bodø! Disse fraksjonenen må leveres ved Miljøtorg Vikan.

 

Følgende avfall må privatkunder betale for:

 • Restavfall
 • Trevirke over en kubikk eller over 180 kg (overstiger man dette betaler man for hele leveransen)
 • Vinduer som ikke inneholder PCB eller klorparafin (vinduer som inneholder dette er farlig avfall)

 

Priser på miljøtorg med vekt (Bodø, Vikan, Fauske, Reipå)
AvfallstypeKilopris
Asbest (eternitt)Gratis å levere fra 1.1.2017
Restavfall *) (minstepris 51,25)3,10 pr. kilo
Asbestsekk188.-
Gulsekk til ekstra avfall98.-
Blandet trevirke over 180 kilo (betaler for hele leveransen) **)1,23 pr. kilo
Blandet trevirke under 180 kiloGratis
Vindu som ikke inneholder PCB og klorparafin3,10 pr. kil

Prisene er inkludert mva. 
*Minsteprisen for levering av restavfall og eternitt/asbest er 50 kr. 
** Gjelder for leveranser over 180 kg, har du mer enn dette betaler du for hele leveransen. 

Viktig! Miljøtorg Bodø tar ikke imot asbest/eternitt og trevirke. 

 

Prisene på miljøtorg uten vekt. (Beiarn, Furulund, Inndyr, Misvær, Oppeid, Tømmernes og Vensmoen. Beregnes ut fra volum.
AvfallstypeMengdePris inkl. mva
Restavfall0-100 liter74,-
Restavfall101-250 liter147,-
Restavfall251-500 liter225,-
RestavfallPr. kubikkmeter450,-
TrevirkeUnder 1 m3Gratis
TrevirkeOver 1 m3251,- pr. kubikk
Vinduer/dører og dører med isolerglassPr. m3450,-
Eternitt/asbestGratis å levere fra 1.1. 2017
Salg av Iris-produkter
Gulsekk til restavfall98 .-
Asbestsekk188.-
Plastsekk for husholdningsplast pr. rull20,-

 

Ta gjerne kontakt med oss for råd og veiledning på telefon 75 50 75 50