I 2016 ble det avviklet to møter i representantskapet. Til høyre finner du dokumentene fra disse to møtene.